Over mij

Mijn naam is Frank van Deijck. Mijn holistische interesse leidde mij jaren geleden naar een brede technische en commerciële opleiding. Tegelijkertijd begon ik mij te verdiepen in het bijzondere van het menszijn, mijn grootste liefde zijn mensen, het interesseert me hoe ze met het leven en de dingen omgaan. Hoe ze optimaal hun potentieel kunnen leven, persoonlijk groeien, hun leiderschap echt vorm kunnen geven. Bijzondere ontmoetingen en gebeurtenissen lieten mij 2 parallelle paden bewandelen die zich regelmatig met elkaar vervlochten, lieten mij ervaren dat alles één samenhangend geheel is. Een geheel dat zo mooi in elkaar zit dat het bijna niet te beschrijven is. Om dat enigszins te kunnen wordt er gesproken over delen, lagen en niveaus terwijl alles even belangrijk is als onderdeel van het geheel.

De uitdagingen op mijn levenspad hebben mij kennis laten maken met de diversiteit van kennen en kunnen, de mix van kennis en wijsheid. Reiki, seichem, illahinoor, kinesiologie, sjamanisme, meditatie en kwantumfysica kwamen op mijn pad. Ze brachten zelfinzicht en tegelijkertijd het zien van de ander, creativiteit, onverwachte mogelijkheden en een groeiende holistische kijk naar mens, natuur en het samenwerkend geheel van processen en systemen in mensen en organisaties. Ze brachten persoonlijke groei en leiderschap.

En mijn groei gaat door! Ik ervaar en leer nog elke dag. De stappen en stapjes op mijn pad blijven verandering en groei brengen. Ze laten mij steeds vaker zien en ervaren dat mijn passie meer en meer verschuift van verzamelen en combineren van kennis en wijsheid naar het mogen delen daarvan. Bijna ongemerkt is mijn passie getransformeerd naar adviseren en begeleiden van mensen en organisaties. Persoonlijke groei, leiderschap en samenwerken in en tussen organisaties.

Mensen en organisaties zijn sterk met elkaar verbonden. Voor mij is een organisatie elke vorm van iets samen doen, samenwerken, elkaar versterken. Dat kan in de vorm van een bedrijf, overheid, coöperatie, vereniging of gewoon een spontaan gezamenlijk initiatief zijn. In de processen en verschijningsvormen in de natuur herken ik veel van wat er ook in ons als mens of organisaties speelt. De voortdurende cirkel van groei, vernieuwing die tegelijkertijd zorgt voor het loslaten van het oude. Het oude dat als voedingsbodem dient voor het nieuwe.

Een individuele mens en een organisatie, twee niveaus van zijn. Veel verschillen, veel overeenkomsten en beide zo uniek dat ze de juiste aandacht verdienen. Pad van Groei biedt mij de mogelijkheid  bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van jou als unieke persoon. Via Van Deijck Awakening schud ik het potentieel en de mogelijkheden in organisaties.

Pad van Groei

Leef jouw potentieel!

Ieder van ons bewandelt zijn of haar unieke levenspad. Mijn levenspad was en is kronkelig en breed, heeft mij veel kennis en wijsheid gebracht. Reiki, Seichem, kinesiologie, sjamanisme, meditatie, kwantumfysica, NLP, energetisch werken en de kracht van de natuur kwamen op mijn pad. Samen vormen ze een brede basis van waaruit ik jou als persoon graag begeleid op jouw pad van groei.

Van Deijck Awakening

Schud uw organisatie wakker en groei!

Vakmatig houd ik me al jaren bezig met het optimaliseren van organisatieprocessen, de supply chain, productieprocessen, de logistiek en het inkooptraject. Ik houd ervan om over grenzen heen te kijken en met gedurfde oplossingen te komen, met bangheid zijn er immers nog nooit problemen opgelost. Vaak hoor ik dat ik in staat ben om mensen te verbinden, toch een eerste voorwaarde om dingen voor elkaar te krijgen en mensen gemotiveerd, betrokken en enthousiast achter een nieuwe of verbeterende werkwijze te krijgen. Samendoen, belangrijk!

Samendoen, het klinkt simpel, maar hoeveel bedrijven zijn in staat om van hun medewerkers een echt, bevlogen team te maken? Elke structuur, elk proces gaat over mensen. Het is mijn drive om het beste uit mensen te halen, waardoor een organisatie ook het meeste profijt van hen heeft. Samendoen geldt niet alleen voor de eigen medewerkers maar vooral ook de hele keten van toeleveranciers tot aan klanten. Ik sta erop dat de resultaten van mijn werk ook buiten de onderneming voelbaar zijn en positief uitwerken. Het gaat om het geheel, daar doe ik het voor. Verbeterde processen, betere motivatie, betere onderlinge verbondenheid, betere relaties met opdrachtgevers, betere verbinding met klanten. Ja, ik heb echt een fijn vak.

Frank van Deijck