Transformatiespel: Spelenderwijs inzicht, groei of verandering

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg….of… je speelt het Transformatiespel!

Wil je inzicht wilt in iets wat je bezig houdt? Heb je behoefte aan verandering maar je weet je niet precies wat? Het transformatiespel kan je daarin spelenderwijs en laagdrempelig meer duidelijkheid geven. Een geaccrediteerde spelbegeleider zorgt voor de juiste diepgang.

Wat is het Transformatiespel?

Het Transformatiespel is een laagdrempelig, lichtvoetig doch zeer diepgaand middel om naar jezelf te kijken; je bewust te worden van de manier waarop jij vormgeeft aan je leven en aan je levensomstandigheden. Het spel helpt je om te begrijpen waaróm je dit zo doet, en stelt je in staat om veranderingen aan te brengen. Je ontdekt zowel je sterke kanten en kwaliteiten als je belemmerende patronen en overtuigingen, er worden inzichten aangeboden en je wordt ondersteund in het doorbreken van blokkades en het zien van nieuwe mogelijkheden, zodat je tot verdere persoonlijke groei kunt komen. Bewustwording, zelfontdekking, zelfinzicht en toename van zelfliefde en zelfacceptatie zijn de belangrijkste doelen van het Transformatiespel.

Jouw speldoel

Het spel kan gespeeld worden met twee tot zes spelers, onder begeleiding van één of twee spelbegeleiders. De speeltijd varieert van één dag tot een heel weekend. In overleg kan het spel tot maximaal zes dagdelen gespeeld worden. Dit is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en hun wensen. Spelers bepalen van tevoren een persoonlijk Speldoel, dat ze middels het Spel willen bereiken. Soms gaat het om een levensvraag, waarin iemand inzicht wil verkrijgen. Het kan echter ook gaan om het bereiken van een bepaalde, gewenste situatie. De spelleider begeleidt de spelers hierbij, zodat het Speldoel zo helder mogelijk wordt geformuleerd. De spelers delen hun speldoel met elkaar, waarna het Spel kan beginnen. Binnen de groep speelt ieder zijn/haar eigen spel. Het is geen kwestie van “Ik tegen de ander”, maar van “Ik met mezelf”, ondersteund door de ander. Openheid, samenwerking en interactie worden gestimuleerd. Spelers leren zo ook van elkaar, in een sfeer van intimiteit en vertrouwen.

Jouw levenspad

Op het spelbord lopen de spelers elk hun eigen Levenspad. Ze bewegen zich achtereenvolgens door vier niveaus: het fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele. Op elk niveau komen zij zaken tegen die hen helpen om hun speldoel te bereiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verkrijgen van inzicht, het ontdekken van belemmerende patronen en/of overtuigingen en het succesvol doorbreken daarvan, het leren vertrouwen op de eigen intuïtie, het gebruiken van de eigen vrije wil, het zich bewust worden van kwaliteiten etc. Soms confronterend, soms aanmoedigend, maar altijd leidend tot persoonlijke groei. M.b.v. een scorekaart houden de spelers de voortgang van hun Spel, en daarmee hun eigen ontwikkeling, bij.

Optimaal resultaat

De geaccrediteerde begeleider heeft geen sturende functie in het Spel. Hij/zij zorgt voor een veilige en respectvolle omgeving en energie, geeft uitleg over de richtlijnen en mogelijkheden van het Spel, geeft regelmatig opbouwende feedback en stelt verhelderende vragen, wanneer nodig. Op deze manier zorgt hij/zij ervoor dat de spelers hun Speldoel zo optimaal mogelijk kunnen realiseren.

Jouw potentieel verwezenlijken

Kortom… het Transformatiespel is een krachtig Spel, dat je leert begrijpen hoe je vormgeeft aan de situaties in jouw leven én hoe je hier, indien gewenst, verandering in aan kunt brengen. Zodat jij de doelen die jij je stelt in je leven gemakkelijker kunt realiseren, en je potentieel kunt verwezenlijken.

Onze mogelijkheden

Transformatie-dag
Geschikt voor twee of maximaal drie personen per spel, gezien de beschikbare tijd en noodzakelijke interactie. Meerdere spellen kunnen tegelijk gespeeld worden. Elk spel heeft een eigen spelleider.
Datum en locatie nader af te stemmen. Prijs op aanvraag.

Transformatie-meerdaagse
Een transformatie-meerdaagse wordt met u afgestemd en duurt minimaal drie en maximaal zeven dagen. Tijdens de meerdaagse vormt het Transformatiespel de dagelijkse rode draad. Er kunnen maximaal zes deelnemers per spel deelnemen. Meerdere spellen kunnen tegelijk gespeeld worden. Gezien het karakter van het spel kan er gedurende het spelen niet van spel gewisseld worden.
Na het ontbijt wordt met het spel gestart. De middagen en eventueel avonden worden in overleg ingevuld. Mogelijkheden hiervoor zijn op eigen gelegenheid genieten van ontspanning, cultuur of natuur, individuele of groepstransformatiesessies, zoals yoga, bodywork, ademwerk, energetische therapie, healing, reading, horoscoop en/of meditatie. Ook ’s middags of ’s avonds kan het Transformatiespel gespeeld worden. In een meerdaagse wordt in maximaal 6 dagdelen het Transformatiespel gespeeld.
Voorbeeld van een 7-daagse:
Dag 1: Reisdag en acclimatisering / kennismakingsdiner
Dag 2 t/m 6: Yoga of meditatie / ontbijt / Transformatiespel / lunch / individuele of groepssessie(s) / diner / avond vrij te besteden
Dag 7: Yoga of meditatie / ontbijt / afsluiting Transformatiespel / lunch / thuisreis
De locatie kan in overleg gekozen worden. Aaneensluitende datums nader af te stemmen. Prijs op aanvraag

Voor ervaringen, zie spelervaringen

Het Transformatiespel wordt wereldwijd gespeeld

Het Transformatiespel – Transformation Game® – is ruim veertig jaar geleden ontwikkeld door Joy Drake en Kathy Tyler, in Findhorn Foundation. Sinds het spel in 1978 in Findhorn voor de eerste keer werd aangeboden, hebben wereldwijd vele duizenden mensen het spel gespeeld in al haar varianten. Deze varianten zijn ontwikkeld door InnerLinks, de organisatie waar Joy en Kathy hun activiteiten en het Spel hebben ondergebracht. De Findhorn Foundation is het centrum van Game-programma’s in Europa. Alleen geaccrediteerde spelbegeleiders mogen het spel commercieel aanbieden.

Spelvarianten:

  • The Solo Game: de éénpersoonsversie. Onder begeleiding van een geaccrediteerde spelbegeleider speel je het spel alleen.
  • The Box Game: de speldoosuitvoering, waaraan maximaal 4 spelers kunnen deelnemen. Deze versie is in de winkel en op internet te koop. Voor het realiseren van de juiste diepgang wordt een geaccrediteerde spelbegeleider geadviseerd.
  • The Wheel Game: dit is uitgebreide versie van The Box Game. Hieraan kunnen maximaal 6 spelers onder begeleiding van een of twee geaccrediteerde spelbegeleider(s) deelnemen.
  • The Group Game / Organisation Game: maximaal 125 personen van een organisatie kunnen hieraan deelnemen. Zij vertegenwoordigen – verdeeld over een aantal groepen – de verschillende delen van de organisatie. De groepen spelen met elkaar als een geheel. Elke groep wordt begeleid door een geaccrediteerde spelbegeleider. De rest van de organisatie kan het spel als publiek volgen. Deelnemers en publiek kunnen tijdens het Spel wisselen.
  • The Planetary Game: Een levensgrote uitvoering van het Transformatiespel. Het Spel wordt eens in de paar jaar in deze versie gespeeld, onder begeleiding van de ontwikkelaars van het Transformatiespel. Het speldoel heeft daarbij wereldomvattende onderwerpen. De laatste keer dat dit spel (eenmalig in aangepaste vorm) gespeeld werd was rond de jaarwisseling 2020-2021.